Artykuły

Jeżeli otrzymałeś pozew o zapłatę lub sądowy nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego warto rozważyć podjęcie kroków zmierzających do obrony swoich interesów. Jedno jest bowiem pewne – bezczynność szkodzi i zakończyć się może egzekucją. Tymczasem wdanie się w spór, złożenie odpowiedzi na pozew bądź sprzeciwu od nakazu zapłaty może pozwolić na uniknięcie obowiązku zapłaty.

1. Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Fundusze sekurytyzacyjne są szczególnym typem funduszy inwestycyjnych, zajmujących się przede wszystkim inwestycjami w wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, papiery wartościowe itd. Na rynku funkcjonuje kilkanaście tego typu podmiotów, m.in. BEST, OMEGA Wierzytelności, ULTIMO, Prokura, P.R.E.S.C.O. i inne

2. Skąd Fundusz posiada dane klienta, skoro ten nigdy nie wszedł z nim w bezpośrednie relacje?

Przykład: Klient kilka lat temu zawarł z bankiem umowę kredytową. Z pewnych względów pożyczki nie udało mu się jednak spłacić. Bank wystąpił do sądu o zapłatę, otrzymał korzystne orzeczenie, wobec klienta toczyła się egzekucja itd. Niespodziewanie po kilku latach o spłatę tego samego długu upomina się fundusz sekurytyzacyjny. Oprócz kwoty pożyczki wzywa do zapłacenia odsetek ustawowych, kar umownych lub innych bliżej niesprecyzowanych opłat manipulacyjnych.

Najprawdopodobniej fundusz na mocy umowy cesji nabył od innego podmiotu (np. Banku) określoną wierzytelność. Mówiąc potocznie – bank sprzedał funduszowi dług klienta. W taki sposób fundusz uzyskał nie tylko pełen dostęp do danych wynikających z zawartej umowy kredytowej, ale również uprawnienie do dochodzenia należności. Fundusze Sekurytyzacyjne mogą niekiedy skorzystać z uproszczonej procedury sądowej, co skutkuje wydaniem nakazu zapłaty w zasadzie bez wiedzy Klienta. Wówczas konieczne jest szybkie działanie.

3. Jak się ochronić przed działaniami funduszu?

Istnieć może kilka sposobów na uchronienie się przed przegraniem procesu i kolejną egzekucją komorniczą. Być może fundusz poczynił błędy przy składaniu pozwu lub nie dochował procedur w toku postępowania? Być może w ogóle nie udowodnił swoich roszczeń? Być może roszczenie zostało już częściowo zaspokojone lub uległo przedawnieniu? Jedno jest jednak pewne – konieczne jest działanie! Warto zatem zawczasu podjąć kroki ze wsparciem adwokata, który może pomóc ustrzec się problemów.

Doświadczony pełnomocnik jest w stanie dokonać szybkiej analizy sprawy oraz ocenić możliwości i szanse na powodzenie w walce z Funduszami Sekurytyzacyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Adres
ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
60 – 503 Poznań (Jeżyce)
Mecenas
Monika Małkowska
Telefon
697 637 507
Email
kancelaria@mm-adwokat.pl
Konto bankowe
67 1140 2004 0000 3102 7594 1604