Oferta

 

Kancelaria Adwokacka mec. Moniki Małkowskiej świadczy profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne

 • dochodzenie wierzytelności
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy wynikające ze stosunków umownych
 • sprawy o zasiedzenie
 • spawy o eksmisję
 • sprawy dotyczące służebności
 • ochrona praw konsumenta
 • ochrona praw lokatorów
 

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku,
 • porady w zakresie ustroju majątkowego, weryfikacja umów majątkowych małżeńskich
 • alimenty
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy dotyczące małoletnich
 

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu
 • sprawy o zachowek
 

Prawo karne i prawo wykroczeń 

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstw i wykroczeń
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania oraz w postępowaniu sądowym
 • sprawy o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary
 • sprawy związane z systemem dozoru elektronicznego
 • sporządzanie aktów oskarżenia 
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia

 

Postępowanie egzekucyjne

 • sporządzenie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych
 

Cennik

Cennik

Dostępne sposoby rozliczeń: wynagrodzenie kwotowe, godzinowe, ryczałtowe lub mieszane.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 200,00 zł do 300,00 zł.

Wynagrodzenie

 • Świadczenie pomocy prawnej odbywa się na podstawie jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.
 • Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy.
 • Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 200,00 zł do 300,00 zł.

Sposoby płatności

 • Dostępne sposoby rozliczeń: wynagrodzenie kwotowe, godzinowe, ryczałtowe lub mieszane.
 • Możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

Informacje dodatkowe

 • Cena usług powiększana jest o należny podatek VAT 23%
 • Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych, administracyjnych, podatków itp.

  Kontakt

  Adres
  ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
  60 – 503 Poznań (Jeżyce)
  Mecenas
  Monika Małkowska
  Telefon
  697 637 507
  Email
  kancelaria@mm-adwokat.pl
  Konto bankowe
  67 1140 2004 0000 3102 7594 1604